Reddingsbrigade Nederland

Wie we zijn

Reddingsbrigade Nederland (ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen - KNBRD) wordt gevormd door 160 reddingsbrigades en afdelingen Zwemmend Redden van zwemverenigingen. Met in totaal 23.000 leden, waarvan zo'n 2.750 goed opgeleide vrijwilligers als lifeguard actief zijn op het strand, bij binnenwater en in zwembaden verspreid over Nederland.