Reddingsbrigade Nederland

Stichting Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ)

De stichting NIVZ is een onafhankelijke stichting is een initiatief van Reddingsbrigade Nederland en heeft als doelstelling het bevorderen, ontwikkelen en borgen van kennis en maatregelen betreffende de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties in Nederland.

Met nadruk richt de stichting zich daarbij op de ontwikkeling en uitvoering van risico-inventarisatie en risicobeheersing. De stichting kent een organisatievorm met een bestuur, een directeur, een coördinator en een (kleine) uitvoeringsorganisatie. Naast het stichtingsbestuur kent de stichting een adviesraad.

De Stichting NIVZ heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om risico-inventarisaties af te nemen op- en rondom zwemlocaties. Het betreft een Schouw, een Pre-scan ‘Veiligheid Zwemlocaties’ en een Risk-Assessment ‘Veiligheid Zwemlocaties’. De laatste twee modellen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de ILSe (International Life Saving federation Europe).

Daarnaast richt de Stichting NIVZ zich op ondersteunende activiteiten en advies voor alle partijen die een rol spelen bij de veiligheid van zwemlocaties als waterhulpverleningsorganisaties, beheerders / exploitanten van zwemlocaties, recreanten, overheden e.d.

Uitvoering Pre-scan/ riskassessment
De stichting NIVZ voert in opdracht van het ‘bevoegd gezag’ en/of eigenaar/ beheerder van een zwemlocatie een Pre-scan of een Risk-Assessment “Veiligheid Zwemlocatie” uit. Voor de uitvoering van deze risico-inventarisaties wordt gebruik gemaakt van het Nederlandse expertbestand van ILSe gecertificeerde tutoren en riskassessors. Deze medewerkers doen hun werk onafhankelijk, op basis van een bij de stichting NIVZ vastgesteld werkprotocol en onkostenvergoeding. De riskassessors worden door de Stichting NIVZ ondersteund met opleiding en uitrusting. De uitgevoerde opdrachten worden door de stichting NIVZ in een databank bijgehouden. Door registratie en analyse van de data wordt een kennisbank van risico’s en risicobeheersmaatregelen betreffende de veiligheid op- en rondom zwemlocaties’ gevormd. 

Opleiding Riskassessors
De stichting NIVZ organiseert -naar behoefte- opleidingen voor nieuw op te leiden ILSe riskassessors voor Nederland als ook -op verzoek- opleidingen voor ILSe riskassessors vanuit het buitenland. Dit geldt tevens voor de bijscholing van het bestaande bestand riskassessors. Elke aanpassing van de opleiding wordt geaccordeerd door de tutoren uit het Nederlandse expertbestand tutoren / riskassessors. Bij de ontwikkeling van de opleidingen laten de tutoren zich leiden door de eisen en richtlijnen vanuit de ILSe.

Beleidsontwikkeling
De stichting NIVZ ontwikkelt beleid omtrent veiligheid op- en rondom zwemlocaties. Door de  beleidsmedewerkers van de Stichting NIVZ worden gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven die het doel van de Stichting ondersteunen. Zij beheren en ontwikkelen het bestaande instrumentarium en doen voorstellen voor de beleidsagenda waarbij in ieder geval 3 thema’s de permanente aandacht hebben.

1) NTA ‘Veiligheid Zwemlocaties’
In samenwerking met de ‘branche’ en onder regie van de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) wordt de (fysieke) veiligheid bij zwemlocaties nader omschreven in de vorm van een ‘technisch blad’. Dit is de opmaat om te komen tot een Nederlandse norm ten aanzien van (fysieke) veiligheid op- en rondom zwemlocaties.

2) Ontwikkeling Schouw / Pre-scan / Risk-assessment
Het instrumentarium Schouw / Pre-scan en de Risk-assessment voor de Nederlandse stranden en recreatiewateren is in ontwikkeling. In relatie met de ‘branche’, en de actuele wet- en regelgeving (bijv. vorming Omgevingswet) wordt dit instrumentarium doorlopend geactualiseerd.

3) Ontwikkeling Risicograaf / scorecard
De Stichting NIVZ ontwikkelt  voor Nederland een meetbare methodiek die helpt bij het beantwoorden van de vraag of er wel/ niet sprake is van een basisveiligheidsniveau bij een zwemlocatie. Daartoe wordt een meetbare systematiek geïntroduceerd die in een getal aangeeft wat de risico’s zijn. De uitkomst van het getal wordt vertaald in een risicoprofiel waarmee de zwemlocatie wordt ingedeeld in 1 van de 5 risicocategorieën.

Zie voor meer informatie en contactgegevens van de Stichting NIVZ www.stichtingnivz.nl

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld