Reddingsbrigade Nederland

Regionale Voorziening Reddingsbrigades

Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR vormt daar een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur in een regio. De deelnemers van de RVR zijn de reddingsbrigades die in die regio gevestigd zijn. Ter formalisatie van de regionale samenwerking wordt er in iedere regio een RVR convenant getekend tussen de onderlinge reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland.

Doelstellingen  RVR 

-          Realiseren van intensieve samenwerking tussen de reddingsbrigades in de regio en tussen de  reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland;

-          Aansluiting vinden bij de uitvoeringstaken van de Veiligheidsregio en de reguliere hulpverleningsketen;

-          Efficiencywinst realiseren in de uitvoering van de taken van de betreffende reddingsbrigades;

-          Borging van kwaliteit en continuïteit;

-          Eenduidige uitstraling en landelijke (h)erkenning.


RVR coördinator

Iedere RVR levert één aanspreekpunt voor Reddingsbrigade Nederland en de hulpverleningspartners. Dit noemt men de RVR coördinator. De RVR coördinator realiseert een optimale samenwerking van de reddingsbrigades met elkaar, met Reddingsbrigade Nederland en met derden zoals de veiligheidsregio, brandweer, politie, ambulancediensten en andere waterhulpverleningspartners in zijn/haar regio.

Voor meer informatie en contactgegevens van de RVR coördinatoren, neem contact op met Bernard Korte (Landelijk RVR coördinator via 0255-545858). 

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld