Reddingsbrigade Nederland

Nationale Reddingsvloot

De Nationale Reddingsvloot (NRV) wordt sinds 1 januari 2018 vormgegeven door een samenwerkingsverband van 22 veiligheidsregio's (VR's) met een overstromingsrisico, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Reddingsbrigade Nederland (RN).

Waaruit bestaat de Nationale Reddinsvloot?
De basis van de NRV wordt gevormd door de 22 VR's. Zij houden elk vier reddingseenheden (vaartuig op trailer met bemanning en uitrusting) 24/7 paraat voor inzet bij een landelijke watercrisis dan wel overstroming. Een deel van deze 88 eenheden komt uit de reguliere sterkte van de regionale brandweer, een ander deel wordt geleverd door RN en bemand vanuit de lokale reddingsbrigades. Evenals de afgelopen decennia blijven de lokale reddingsbrigades hierbij een belangrijke rol spelen. Voor aflossing bij meerdaagse inzet zijn er reservevaarploegen (eveneens van vier personen).

NRV - reddingsgroep per VR

NRV-pelotons
Waarom de Nationale Reddingsvloot?
Dé aanleiding voor de Nederlandse regering om een Nationale Reddingsvloot in het leven te roepen was de Watersnoodramp van 1953. Die eiste honderden slachtoffers in de provincies Zeeland, Zuid­-Holland en Noord­-Brabant. De oprichting werd mogelijk dankzij financiering vanuit het Nationaal Rampenfonds (NRF). Voor deze eeuw berekent het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter. Bovendien heeft Nederland te maken met ontwikkelingen als bodemdaling, kanteling naar het westen en noorden, meer neerslag (ook in de zomer), meer waterafvoer via de rivieren en toenemende verdroging als gevolg van hogere temperaturen. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in ons land de komende jaren toe. Het bestaan van de NRV blijft dan ook van groot belang. In 2016 en 2017 is het voorstel ontwikkeld voor een toekomstbestendige regionale en nationaal opschaalbare reddingsvloot die onder de verantwoordelijkheid van de VR's valt.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld

Downloads

kaart NRV-pelotons

kaart NRV-pelotons

PDF | 0,29MB

kaart NRV-regio's

kaart NRV-regio's

PDF | 0,5MB