Reddingsbrigade Nederland

Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Inmiddels is het bijbehorende certificaat een begrip in de zwembadbranche. Na het behalen ervan beheerst de cursist de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent de cursist de theorie over (het voorkomen van) verdrinking.

Cursus
Deze cursus is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet. Van hen mag redelijkerwijs verwacht worden, dat ze veilig en adequaat een redding kunnen uitvoeren. De cursist leert onder meer personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen. Daarnaast leert de cursist vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen. Bij de cursus wordt bovendien in casussen geoefend hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd. 
 
Examinering
Reddingsbrigade Nederland ontwerpt het lesmateriaal en stelt de exameneisen en de kaders van examinering vast. De aanbieder van de cursus zorgt dat cursisten worden opgeleid en geëxamineerd binnen de door Reddingsbrigade Nederland gestelde kaders. De handleiding bevat alle lesstof om de cursus te doorlopen en volledig voorbereid aan het examen deel te nemen. De aanbieder vraagt een examen aan bij Reddingsbrigade Nederland en betaalt hiervoor per kandidaat een vergoeding. Om toe te zien op de kwaliteit van het examineren, stuurt Reddingsbrigade Nederland steekproefsgewijs waarnemers naar examens.
 
Certificaat
Wanneer een kandidaat tijdens het examen aantoont aan de gestelde exameneisen te voldoen, is hij of zij geslaagd. Als bewijs ontvangt de kandidaat een certificaat van Reddingsbrigade Nederland met een licentie voor twee jaar. Na die periode kan de licentie verlengd worden door middel van het afleggen van een examen. Met het certificaat kan een zwembadmedewerker aantonen over de benodigde vaardigheden te beschikken.
 
Contact
Er zijn opleidingsinstituten in Nederland die de cursus ZRZ aanbieden. Daarnaast bestaat de mogelijk om 'incompany' op te leiden door instructeurs van Reddingsbrigade Nederland. Geïnteresseerd? Voor reguliere vragen over het certificaat ZRZ is contact op te nemen met Marga Hartog van het examensecretariaat via mhartog@reddingsbrigade.nl. Neem contact op voor zakelijke dienstverlening met Kees Buis, coördinator Zakelijke dienstverlening, via kbuis@reddingsbrigade.nl

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld