Reddingsbrigade Nederland

Lifeguarding

De lifeguard opleidingen zijn van belang voor het correct uitvoeren van de hulpverleningstaak van de Reddingsbrigade.

Met de lifeguard opleidingen worden de professionals – de lifeguards - van de Reddingsbrigade opgeleid. De opleidingslijn omvat de opleidingen voor alle hulpverleningstaken die de Reddingsbrigade kent, zoals het verlenen van eerste hulp, het uitvoeren van toezichtstaken, het reddingswerk aan drenkelingen, evenementenbewaking, opereren in overstroomd gebied (Nationale Reddingsvloot), enzovoorts. Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten de opleidingen zich ook op zaken als goede voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en communicatie. Dit betekent dat deelnemers aan deze opleidingen een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen ontwikkelen, die nodig zijn voor de werkzaamheden binnen de hulpverlening door Reddingsbrigades.

Diploma’s in de opleidingslijn Waterhulpverlening tonen aan dat een deelnemer voldoet aan de minimale competentie-eisen (kennis, vaardigheden en attitudes) die Reddingsbrigade Nederland aan haar Lifeguard kwalificaties stelt. Daarnaast kunnen Reddingsbrigades aanvullende eisen stellen, afhankelijk van de lokale wensen en omstandigheden. Na het halen van een kwalificatie moeten lifeguards hun ervaring verder uitbouwen. Voor alle lifeguards die een kwalificatie in de opleidingslijn Waterhulpverlening in bezit hebben, geldt dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden en deze met regelmaat opnieuw moeten aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld.

Voor een internationaal referentiekader sluiten de opleidingen aan op de opleidingseisen vanuit de International Lifesaving Federation (ILS).

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld