Reddingsbrigade Nederland

Kaderopleidingen

De opleidingen kunnen worden gegeven voor een bekwaam kader. Dit kader leidt Lifesavers en Lifeguards op en examineert bij examens.

Sport-, opleidings-, en beoordelingskader is onmisbaar voor een sterke Reddingsbrigade. Leuke en uitdagende opleidingen zijn afhankelijk van goed opgeleid en bekwaam kader. Een ruim aanbod van kader is onmisbaar om genoeg Lifesavers en Lifeguards op te leiden en te examineren. Kennisoverdracht en doorstroming in deze opleidingslijn is onmisbaar voor de continuïteit van de Reddingsbrigade. Het ervaren kader leidt hiervoor het nieuwe kader op.

Kader draagt de opleidingsfilosofie van Reddingsbrigade Nederland uit. Zij hebben als taak om enerzijds leden te stimuleren deel te nemen aan opleidingen en anderzijds de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen. Daarnaast heeft het kader een rol in het tot stand brengen van een veilig en stimulerend sportklimaat.

Voor leden die een kaderkwalificatie hebben, geldt dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden en dit met regelmaat opnieuw moeten aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld.

Het sport- en opleidingskader bestaat uit (assistent)-trainers, (assistent)-instructeurs, praktijkbegeleiders en leercoaches. Om de kwaliteit van het sport- en opleidingskader te waarborgen, zijn deze opleidingen ontwikkeld aan de hand van de competentiegerichte kwalificatiestructuur sport (KSS) van het NOC*NSF.

Sport- en opleidingskader dat ervaring heeft met de examenafname en kwaliteitswaarborging in hun eigen reddingsbrigade kan doorstromen naar het beoordelingskader. Beoordelaars worden  door Reddingsbrigade Nederland aangesteld om de onafhankelijkheid van examinering en de minimale kwaliteitseisen van de opleidingen te waarborgen.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld