Reddingsbrigade Nederland

EHBO

Eerste hulp bij ongevallen dan wel ongelukken (EHBO) is al jarenlang geïntegreerd in de diplomalijnen van Reddingsbrigade Nederland. Het opleiden van cursisten gebeurt veelal door reddingsbrigades zelf en met eigen instructeurs. Die worden opgeleid en bijgeschoold door Reddingsbrigade Nederland.

Heeft een reddingsbrigade geen eigen instructeur voor EHBO (spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers) dan is het mogelijk dat een lid met een geldig EHBO-certificaat vaardigheidstraining geeft aan jeugdleden die opgaan voor Lifesaver 2 of Lifesaver 3. Hiervoor krijgen zij het EM-bewijs, de elementair medische verklaring. Die is gebaseerd op de meest recente EHBO-richtlijnen. De lessen worden afgesloten met een examen, waarbij ook een medebeoordelaar aanwezig is die in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) staat, als EHBO-instructeur te boek staat of instructeur van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is.

EHBO-certificaat
Voor alle opleidingen hoger dan Lifesaver 3 is een EHBO-certificaat nodig. De meeste reddingsbrigades kiezen voor een certificaat van Het Rode Kruis of Het Oranje Kruis. Daarnaast zijn andere certificaten door Reddingsbrigade Nederland erkend. Om een geldig EHBO-certificaat te behouden, worden binnen de reddingsbrigades herhalingslessen georganiseerd.
 
Competentierayons
Reddingsbrigade Nederland leidt ook leden op tot EHBO-instructeur. Binnen enkele lesdagen worden kandidaten door een docententeam klaargestoomd voor Het Oranje Kruis-instructeursexamen. EHBO-instructeurs moeten regelmatig bij- en omscholingscursussen volgen om te voldoen aan de eisen van hun bevoegdheid, en bekwaamheid tonen. Dat kan in een van de acht competentierayons van Reddingsbrigade Nederland. Eens per jaar komen de EHBO-instructeurs bijeen voor bijscholing. Tijdens zo'n dag wordt nieuwe informatie gedeeld en met elkaar een programma gemaakt, waarvoor vaak experts worden uitgenodigd.
 
Medische Adviesraad
Reddingsbrigade Nederland en de reddingsbrigades kunnen zich door de eigen Medische Adviesraad (MAR) van de bond gevraagd en ongevraagd laten adviseren op het gebied van medische of aanverwante kwesties en/of vraagstukken. Bij vragen hierover kan contact opgenomen worden met de secretaris via mar@reddingsbrigade.nl. De voorzitter van de MAR is afgevaardigde van Reddingsbrigade Nederland in de Raad van Advies van Het Oranje Kruis en het Prins Hendrik Fonds. Hierin zetelen ook afgevaardigden van andere grote EHBO-bonden.
 
Voor meer informatie over EHBO in het kader van Reddingsbrigade Nederland kan contact opgenomen worden via ehbo@reddingsbrigade.nl.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld