Reddingsbrigade Nederland

Opleidingen

Opleidingen Reddingsbrigade Nederland

Je kan al vroeg beginnen met een opleiding. Haalt een kind een zwemdiploma van het Zwem-ABC dan kan het daarna de recreatieve opleiding lifesaving volgen. Het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water staan voorop. De opleiding verloopt van zelfredding, redding van vriendjes en vriendinnetjes naar redding met hulp- en reddingsmiddelen. Uiteindelijk word je Lifesaver, een volwaardig redder. Daarna is het eenvoudig om door te stromen naar de professionele waterhulpverleningsopleidingen tot Lifeguard voor hulpverlening in, op en rond het water.

 Kernwoorden in de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn: uithoudingsvermogen, oriëntatie, coördinatie, inzicht, samenwerking en communicatie waarbij de veiligheid van de redder altijd op de eerste plaats komt.

Hiervoor biedt Reddingsbrigade Nederland verschillende opleidingen aan:

  • Elementair zwemmen is een recreatieve opleiding om mensen te leren zwemmen en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen.
  • Lifesaving is een recreatieve opleiding tot Lifesaver waarin de deelnemers leren om op een sportieve manier hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast leren zij de basisvaardigheden van zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen in een noodsituatie redden.
  • Lifeguarding (waterhulpverlening) is de professionele opleiding tot Lifeguard voor hulpverlening in, op en rond het water.
  • Kaderopleidingen zijn opleidingen om instructeurs, trainers en beoordelaars op te leiden voor de opleidingen Elementair zwemmen, Lifesaving, Lifeguarding en de Lifesaving Sport.

 De opleidingen hebben als doel:

  1. facilitering van lokale reddingsbrigades om de opleidingen vorm te geven met landelijk getoetste en vastgestelde kaders;
  2. stimulering van leden zich te ontwikkelen door competenties en vaardigheden aan te leren en aan te tonen;
  3. bevordering van samenwerking en saamhorigheid door structureel te binden, te boeien en te behouden.

De opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn erkend door de International Life Saving Federation (ILS) en NOC*NSF.

Lifesaver en Lifeguard

Reddingsbrigade Nederland maakt onderscheid tussen een Lifesaver van een Lifeguard.

  • Een Lifesaver (ILS: ‘A person with the basic training required for the saving of life in the water) bekwaamt zich erin drenkelingen te redden en zelfredzaamheid te vergroten. Een Lifesaver verleent (zelfstandig) adequate hulp aan drenkelingen. Een Lifesaver is geen professional, maar heeft wel de vaardigheden om drenkelingen te redden en hulp te verlenen. De Lifesaver heeft een sterk sportief karakter en sluit daarmee aan op de sportbond die Reddingsbrigade Nederland ook is (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen). De opleidingslijn om Lifesaver te worden, is Lifesaving.
  • Een Lifeguard (ILS: ‘A person who will be regularly assigned to protect life and safety at a pool/beach/lake/river’) bekwaamt zich in professionele waterhulpverlening. Reddingsbrigades zetten Lifeguards structureel in om toezicht te houden en hulp te verlenen langs zee, binnenwater of bij (watergerelateerde) evenementen, vaak voor een opdrachtgever of op verzoek. De Lifeguard richt zich primair op professionele hulpverlening aan drenkelingen en sluit daarmee aan op de hulpverleningsorganisatie die Reddingsbrigade Nederland ook is. De opleidingslijn om Lifeguard te worden, is waterhulpverlening. Na de opleiding tot Lifeguard is er specialisatie mogelijk als Reddingsbrigadechauffeur en/of Lifeguard Schipper. 

Zwem-ABC

32 reddingsbrigades verbonden aan Reddingsbrigade Nederland die in bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s verzorgen zwemles aan de hand van het Zwem-ABC. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en mogen in lijn daarmee de Nationale Zwemdiploma's verstrekken die door de NRZ zijn uitgegeven. Op dit moment zijn er geen reddingsbrigades meer die nog in het behaaltraject voor de licentie verkeren.

Lifesaving

De Lifesaving-opleidingen zijn de recreatieve opleidingen van Reddingsbrigade Nederland waarbij kinderen op een sportieve manier hun zelfredzaamheid in het water vergroten. Daarnaast leren zij de basisvaardigheden van het zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen uit het water redden wanneer dit nodig is.

Lifeguarding

De lifeguard opleidingen zijn van belang voor het correct uitvoeren van de hulpverleningstaak van de Reddingsbrigade.

Kaderopleidingen

De opleidingen kunnen worden gegeven voor een bekwaam kader. Dit kader leidt Lifesavers en Lifeguards op en examineert bij examens.

EHBO

Eerste hulp bij ongevallen dan wel ongelukken (EHBO) is al jarenlang geïntegreerd in de diplomalijnen van Reddingsbrigade Nederland. Het opleiden van cursisten gebeurt veelal door reddingsbrigades zelf en met eigen instructeurs. Die worden opgeleid en bijgeschoold door Reddingsbrigade Nederland.

Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Inmiddels is het bijbehorende certificaat een begrip in de zwembadbranche. Na het behalen ervan beheerst de cursist de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent de cursist de theorie over (het voorkomen van) verdrinking.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld