Reddingsbrigade Nederland

Tweede Kamerlid Bruins Slot onder indruk van Reddingsbrigade Nederland

Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) is onder de indruk van Reddingsbrigade Nederland en alle reddingsbrigadevrijwilligers. Dat maakte ze vrijdag 8 juni duidelijk tijdens haar werkbezoek aan het Landelijk Bureau en de post van de IJmuider Reddingsbrigade.

werkbezoek Hanke Bruins Slot

Bruins Slot werd welkom geheten door Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. Hij verzorgde een rondleiding door het Landelijk Bureau. Daarbij waren ook CDA-raadslid Robert te Beest van de gemeente Velsen en bestuurslid Jankees Salverda van CDA Velsen present. Na een mondelinge introductie van de KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) werden de gasten in voertuigen van Reddingsbrigade Nederland naar de post van de IJmuider Reddingsbrigade gereden.

Onderwerpen
Daar verzorgde Kees Buis van de IJmuider Reddingsbrigade eerst een algemene uitleg over de werkzaamheden op een post. Hij stipte bovendien enkele specifieke zaken aan, waaronder uitzichtproblematiek. Vervolgens werden in groter verband onderwerpen besproken. Aad-Tobias Huijbens van de Zoetermeerse Reddingsbrigade gaf aan, dat zelfs voor een studievereniging bij de TU Delft kosten worden vergoed, terwijl dat bij een reddingsbrigade niet zomaar het geval is. Walter Weg van de Amsterdamse Reddingsbrigade vertelde, dat sinds vijf jaar de kosten voor opleidingen niet meer fiscaal mogen worden afgetrokken, wat leidde tot opzegging van een aantal lidmaatschappen. Ernst Brokmeier van Reddingsbrigade Zandvoort bracht in, dat jongeren minder lang bij een reddingsbrigade blijven en langdurig commitment voor een bestuursfunctie lastig te verkrijgen is. Raymond Veen van de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade haakte hierop in met als voorbeeld een bestuursfunctievacature die jarenlang niet werd ingevuld. Buis onderstreepte, dat reddingsbrigades zich ook inzetten voor kinderen die moeite hebben zwemdiploma's te halen. Bas van Dord van de Katwijkse Reddingsbrigade stelde, dat iedereen zou moeten kunnen zwemmen en dat het de doelstelling moet zijn om zo goedkoop mogelijk goede zwemles aan te bieden. Patricia Werkman van de Almeerse Reddings Brigade maakte duidelijk, dat jeugdbeleid en burgerparticipatie voor een reddingsbrigade van groot belang zijn.

Andere bespreekpunten waren: het initiatief van de gemeente Amsterdam om zwemvaardigheid te bevorderen; de grote verschillen tussen gemeenten in regelgeving, beleid en financiering wat betreft het Zwem-ABC; de relatie tussen reddingsbrigade en lokale overheid; korting op de financiering bij toenemende behoeften en eisen; de rol van de Rijksoverheid; brieven naar werkgevers voor bijzonder verlof in het kader van postbemensing; de lifesavingsport; veiligheid.

Evenementen
Gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van evenementen kwam eveneens aan de orde. Steun is nodig, omdat er steeds meer evenementen komen en sommige organisatoren de kosten voor de inzet van reddingsbrigades niet willen betalen. ,,Een partij moet zijn verantwoordelijk pakken waar dat hoort, in een discussie over evenementen waarbij reddingsbrigades worden ingezet'', stelde Bruins Slot. Te Beest: ,,Overbelasting is niet goed. Gemeenten willen inderdaad steeds meer evenementen.'' De algemene indruk van het Tweede Kamerlid over Reddingsbrigade Nederland en lokale reddingsbrigades werd aangescherpt. ,,Het gaat om een brede taak. Jullie doen zoveel verschillende dingen, waaronder uitgebreide opleiding. Dat wist ik niet.'' Bruins Slot informeerde naar de opvang van reddingsbrigadevrijwilligers na een incident. Zij kreeg te horen, dat dit bij de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade professioneel is geregeld en dat de Katwijkse Reddingsbrigade bij het bedrijfsopvangteam van de ambulancedienst is aangesloten. ,,Er is sprake van kameraadschap en respect'', was een van haar conclusies.

Facebook
Daags na het werkbezoek berichtte Bruins Slot op haar Facebook-pagina: ,,Onder de indruk hoe de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Nederland ervoor zorgen dat het op het strand, in de zee, in de duinen en in het zwemwater veilig is. Ze leren kinderen zwemmen, redden mensen uit het water, verlenen eerste hulp, houden toezicht bij evenementen en doen bijvoorbeeld mee aan Stichting KinderBeestFeest in Amsterdam. Allemaal als vrijwilliger! Leuk om te horen dat soms hele families bij de Reddingsbrigade actief zijn. De vrijwilligers lopen wel tegen de nodige belemmerende regels aan. Ze zijn veel geld kwijt om hun eigen noodzakelijke opleidingen te betalen. Met steeds meer organisaties moeten de vrijwilligers over veel zaken overleggen om hun taken te kunnen uitvoeren. De minister sluit binnenkort een sportakkoord over het versterken van verenigingen en vrijwilligers. Ik wil van hem weten wat hij hier aan kan verbeteren.''

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld