Reddingsbrigade Nederland

Update financiering Nationale Reddingsvloot

Formeel heeft het bestuur van Reddingsbrigade Nederland nog geen bericht ontvangen over de uitkomsten van overleg tussen de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) en het Veiligheidsberaad. Informeel heeft het bestuur begrepen dat er nog geen structurele oplossing is, maar vooralsnog wederom voor 1 jaar financiering is overeengekomen. Daarmee is niet voldaan aan de (unanieme) motie van de Tweede Kamer richting de regering om voor eind mei duidelijkheid te bieden over de continuïteit van de NRV.

Afgelopen week is met de overstromingen in Duitsland, Frankrijk, België en eigen land de noodzaak van de NRV nog eens onderstreept. Dit is door Reddingsbrigade Nederland bij betrokkenen ook extra onder de aandacht gebracht. In de media is de belangstelling groot en ook in de Tweede Kamer wordt met zorg gekeken naar de uitvoering van de motie. Vrijdag 3 juni is hier uitgebreid aandacht aan besteed in het NOS-radio 1 programma ‘Nieuws en Co’. Ook de minister reageert hier op het onderwerp en geeft aan dat hij meer tijd vraagt om tot een oplossing te komen. U kunt dit item naluisteren via onderstaande link.  

Als u hier klikt, start het radioprogramma (item begint bij 08.05. Het duurt tot ca. 16.45).


Voortgang
Reddingsbrigade Nederland wil komen tot een structurele oplossing. Het spreekt voor zich dat dit tijd en aandacht vergt en prioriteit vraagt bij de inzet van mensen en middelen. De recente wateroverlast heeft dat nog eens onderstreept.
 
Overigens houdt de Reddingsbrigade die nauwgezet in de gaten en zorgt voor korte lijnen met de RVR-coördinatoren en NRV-eenheden in gebieden waar extra alertheid aan de orde is. Alarmering en inzet van eenheden vindt uitsluitend plaats via het bevoegd gezag en de hiervoor geldende inzetprocedures. 

Zodra er meer informatie bekend is wordt die ook geplaatst op deze website.
 

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld