Reddingsbrigade Nederland

Kamer unaniem voor motie behoud Nationale Reddingsvloot

De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem voor de motie van de VVD en SP gestemd die ertoe moet leiden dat Reddingsbrigade Nederland haar rol in de hulpverlening bij rampen en crises kan blijven vervullen. De motie verzoekt de regering om er vóór eind mei bij het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s op aan te dringen om met een oplossing te komen voor de financiering van de Nationale Reddingsvloot (NRV) van Reddingsbrigade Nederland. Die financiering is noodzakelijk om de 90 boten en ruim 1.000 speciaal opgeleide vrijwilligers ook na 2016 operationeel te kunnen houden. Volgens de Tweede Kamer vervult de vloot van Reddingsbrigade Nederland een cruciale rol bij waterrampen en crisismanagement en is er geen andere organisatie in staat om die rol op deze wijze vorm te geven.

Directeur Raymond van Mourik van Reddingsbrigade Nederland is blij met de steun van de Tweede Kamer: ‘Kamerbreed wordt belang gehecht aan deze unieke voorziening in ons waterland. Dat is ook een blijk van waardering voor de vrijwilligers die zich daar al decennia professioneel voor inzetten.’ Reddingsbrigade Nederland is optimistisch over de mogelijkheden voor een oplossing. ‘Het belang van de Reddingsvloot wordt onderkend en de stukjes van de financiële puzzel zijn ook bekend. Dan moet het toch lukken om die puzzel de komende weken met elkaar te gaan leggen’, aldus Van Mourik.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld