Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigades oefenen mee met Fryslân Alert Hoogwateroefening

In de week van 2 t/m 6 november 2015 organiseert Veiligheidsregio Fryslân een grootschalige, meerdaagse crisisoefening ‘Alert Fryslân’. Dit is de grootste wateroefening die in Fryslân is georganiseerd. Aan de oefenweek doen veel partners mee. Gezamenlijk beoefenen zij een hoogwaterscenario. De oefening vindt grotendeels plaats in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. In realiteit is de kans op wateroverlast zeer klein, maar niet helemaal uit te sluiten. Uit voorzorg bereiden wij ons goed voor om eventuele overlast te beperken. Onderdeel van de grootschalige oefening is de evacuatie van tientallen inwoners van Parrega. Zij worden overgebracht naar een opvanglocatie in Workum.

Wateroverlast door langdurige regenval
De oefening ‘Alert Fryslân’ gaat uit van het scenario dat het langdurig en hevig regent. Door een uitzonderlijk hoge stand van het zeewater is het meerdere dagen niet mogelijk om het overtollige water te spuien in de Waddenzee. Daarnaast kan Wetterskip Fryslân door het uitvallen van een gemaal maar zeer beperkt water afvoeren naar het IJsselmeer. Hierdoor stijgt het waterpeil in de Friese boezems. De kans op deze vorm van wateroverlast is in realiteit zeer klein, maar niet helemaal uit te sluiten. Met name het veranderende weer brengt met zich mee dat we vaker te maken kunnen krijgen met langdurige regenval. Het kan daardoor voorkomen dat er vaker overlast is van hoogwater. Om deze reden wil Veiligheidsregio Fryslân zich samen met haar crisispartners hier goed op voorbereiden. Door gezamenlijk te oefenen kunnen alle partners elkaar nog beter leren kennen en elkaars mogelijkheden verkennen.

Dreigend hoogwater leidt tot evacuatie
‘Alert Fryslân’ begint met een oefening waarbij we in kaart brengen waar en tot welke hoogte het water stijgt. Deze informatie is nodig voor de andere crisisteams die beoordelen welke maatregelen we moeten nemen. Omdat de dreiging van het hoogwater in het scenario toeneemt, besluit de gemeente uiteindelijk om een dorp (Parrega) uit voorzorg te evacueren. Hulpdiensten brengen de inwoners naar een opvanglocatie in Workum. Hiernaast oefenen we ook met dijkverzwaring, installeren we noodpompen (van het Departementaal Coördinatiecentrum van het ministerie Infrastructuur en Milieu) en is er ’s nachts een oefening in dijkbewaking.   

Oefenen met veel crisispartners
De crisispartners die aan de oefening mee doen zijn: de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Brandweer Fryslân, Politie Eenheid Noord-Nederland, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Liander, Enexis, Rode Kruis, Reddingsbrigade Nederland, Provincie Fryslân en Defensie. De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben een aantal oefenlocaties ter beschikking gesteld, ondanks dat de kans op wateroverlast in deze gemeenten niet voor de hand ligt. Veiligheidsregio Fryslân coördineert de grootschalige oefening.

Deelname Reddingsbrigade
Vanuit de Reddingsbrigade participeren de eenheden van Reddingsbrigades Leeuwarden, Lemmer en Drachten vanuit de RVR Friesland mee in de oefening. Tevens is er een OvD-Red aanwezig voor de coördinatie van de eigen eenheden en coördindatie met de overige multidisciplinaire hulpverleningspartners.

Live de oefening volgen
Meer informatie over ‘Alert Fryslân’ kunt u vinden op www.alertfryslan.nl.  
Tijdens de oefening houdt Veiligheidsregio Fryslân dagelijks een liveblog bij op deze site. 

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld