Reddingsbrigade Nederland

Mulier Instituut verzoekt om invullen vragenlijst onderzoek toezichthouden

Het Mulier Instituut voert het onderzoek 'Zwemveiligheid in buitenwater' uit. Dit vindt plaats binnen het project NL Zwemveilig, dat wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Een deelproject van het project NL Zwemveilig is Zwemveiligheid Open Water, waarbij Reddingsbrigade Nederland het voortouw neemt.

logo Mulier InstituutHet doel van het onderzoek 'Zwemveiligheid in buitenwater' is meer inzicht te verkrijgen in de beleving van lifeguards. Aan hen wordt gevraagd een enquête in te vullen aangaande hun toezichthoudende taak en veiligheid bij een zwemlocatie aan de kust of bij binnenwateren. Dit neemt ongeveer tien minuten in beslag. De vragenlijst is niet tussentijds te verlaten. ,,In deze vragenlijst gebruiken we de term lifeguard'', aldus de toelichting van het Mulier Instituut. ,,Hiermee bedoelen we hetzelfde als strandwacht of toezichthouder. Het is voor ons zeer waardevol zoveel mogelijk lifeguards te bereiken. Daarom hopen we dat ze de lijst invullen. We willen iedereen alvast hartelijk bedanken voor de medewerking.'' Voor inhoudelijke vragen over de enquête, die tot en met maandag 8 oktober openstaat, is contact op te nemen via m.reitsma@mulierinstituut.nl of 030-7210253.
 
Resultaten
De NRZ bericht: ,,Daarnaast vindt er dit najaar een verdiepende casestudy plaats, waarin diverse partijen rondom enkele lokale zwemwaterlocaties worden geïnterviewd over zwemveiligheid en toezicht.'' De onderzoeksresultaten, die begin 2019 worden verwacht, worden gebruikt om betere ondersteuning te kunnen bieden aan lifeguards. Een overzicht van alle onderzoeken binnen NL Zwemveilig staat hier.
 
Deelproject
Bij het deelproject Zwemveiligheid Open Water van NL Zwemveilig treedt namens Reddingsbrigade Nederland Marcel Jagersma van Marcel Jagersma Organisatieontwikkeling op als eerste aanspreekpunt. Hij is inhoudelijk betrokken bij studies van het Mulier Instituut die in 2018 worden uitgevoerd en verbindt die aan beleid, partners en concrete plannen en acties. Voor meer informatie is contact op te nemen via mjagersma@reddingsbrigade.nl.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld