Reddingsbrigade Nederland

Sportbonden gaan voor gezamenlijk traject ter versterking zwemlandschap

Vier sportbonden die zich bezighouden met zwemmen (in open water) slaan de handen ineen voor een gezamenlijk traject onder de noemer 'Klaar voor de start!'. Reddingsbrigade Nederland (KNBRD), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) gaan reglementaire en organisatorische afspraken maken. Hierdoor moeten lokale samenwerkingen tussen verenigingen en organisaties ontstaan, die leiden tot sterkere competities en verenigingen.

Orange Cup 2018
Actie bij de Orange Cup 2018 in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. (Foto: MJ / RN)
 
Deze unieke samenwerking komt voort uit het in 2018 tot stand gekomen Nationaal Sportakkoord. Daarin staan behoud en versterking van de unieke sportinfrastructuur en -cultuur in Nederland centraal, als opdracht aan onder meer sportaanbieders, beleidsmakers en al die anderen die sport en bewegen mogelijk maken.

Toekomstbestendig
Eén van de deelakkoorden binnen het Sportakkoord focust op vitale sport- en beweegaanbieders, met als doel deze toekomstbestendig te maken, zodat sporten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Eerder was door de zogenaamde ‘natte bonden’ al geconstateerd dat het 'zwemlandschap' enorm versnipperd is. Onder regie van deze sportbonden vinden activiteiten plaats waaraan veelal alleen leden van de betreffende bond kunnen deelnemen.

Afspraken
Door de NTB en de KNZB zijn op beperkte schaal eerder al afspraken gemaakt over deelname aan elkaars evenementen, maar de komende tijd wordt dit – met behulp van een subsidie uit het programma ‘Versterken Sportbonden’ – verder uitgewerkt voor alle vier de samenwerkende bonden. De reglementaire en organisatorische afspraken die zij maken, moeten er onder meer voor gaan zorgen dat het lokale competitie-aanbod wordt vergroot, dat leden aan elkaars competities kunnen deelnemen én dat organisatorisch en technisch kader wordt versterkt. Op kansrijke locaties zal een pilot voor lokale samenwerking starten, gericht op kennismakingsactiviteiten in de vorm van clinics en waar mogelijk een gezamenlijke wedstrijdagenda. Binnenkort ontvangen alle verenigingen meer informatie.

Projectmedewerker
Voor het project 'Klaar voor de start!' wordt een externe projectmedewerker aangesteld. De vacature voor deze functie staat zowel bij de KNZB, NTB, NCS als Reddingsbrigade Nederland gepubliceerd.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld