Reddingsbrigade Nederland

Extra drukke zomer voor Reddingsbrigade Nederland

Deze zomer is uitzonderlijk warm. Dat leidt tot meer zwemmers in open water. Reddingsbrigade Nederland heeft het er bijzonder druk mee. Voor de periode van maandag 2 juli tot en met zondag 5 augustus is voor de reddingsbrigadeposten aan de kust een totaal van 3259 hulpverleningen geregistreerd. Daarnaast is sprake van een opmerkelijk groot aantal verdrinkingsongevallen. Reddingsbrigade Nederland maakt zich daarover zorgen en onderstreept: de verantwoordelijkheid voor zwemveiligheid ligt primair bij de badgast zelf. Waarnemingen maken duidelijk dat het verantwoordelijkheidsbesef en kennis van de risico's van zwemmen in open water juist vaak ontbreken. Reddingsbrigade Nederland neemt initiatief, ook in samenwerking met partnerorganisaties, om daarin verandering te brengen.

strandbewakingReddingsbrigade Nederland verzorgt opleidingen in zwemmend en varend redden. De landelijke vereniging telt 161 lokale reddingsbrigades, met in totaal zo'n 23000 leden, waarvan 5000 actief als vrijwilliger. Zij spannen zich met alle ter beschikking staande middelen in voor de missie: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.

Initiatieven
Reddingsbrigade Nederland is er bezorgd over dat steeds meer kinderen en volwassenen niet goed kunnen zwemmen. Dit verhoogt de kans op verdrinking. Het is essentieel dat goed leren zwemmen al op jonge leeftijd gebeurt. Daarnaast moeten badgasten op de hoogte zijn van de risico's van zwemmen in open water, (veranderende) omstandigheden en handelwijzen in het geval iemand zelf of een ander in de problemen is. Een (recent) initiatief is de ontwikkeling van een zwemlespakket voor een 'natte' gymles, met als doel jonge kinderen (6- tot en met 10-jarigen) te laten kennismaken met de basisbeginselen van zwemmen in open water (vaardigheden) en een eerste kennismaking met zwemmend redden. Dat biedt kansen om via scholen te werken aan bewustzijn. Ook ouders worden hierdoor gewezen op de risico's van zwemmen in open water.

Samenwerking
Een initiatief in samenwerkingsverband is het project NL Zwemveilig, dat de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), coördineert. Een deelproject daarvan is Zwemveiligheid Open Water, waarbij Reddingsbrigade Nederland het voortouw neemt. Hierbij is toezichthouding een van de aandachtspunten. Toezicht kan beter worden georganiseerd en er zijn alternatieven aan te dragen. De NRZ stelde namens de zwembadbranche een plan van aanpak op.

Informatievoorziening
Reddingsbrigade Nederland licht het publiek in het kader van preventie breed voor over de gevaren van zwemmen in open water; op locatie en via haar kanalen. Op het strand bijvoorbeeld gebeurt dat met behulp van vlaggen en toelichtingsborden. Momenteel wordt gewerkt aan verfijning van het gebruik van vlaggen tot een nieuw landelijk protocol. De doelen daarbij zijn eenduidigheid en aansluiting bij het internationale protocol van de International Life Saving Federation of Europe (ILSE). Een voorbeeld van informatievoorziening via de website en social media betreft de flyer '8 tips om de kans op verdrinking zo klein mogelijk te maken', opgesteld in samenwerking met de NRZ. Eerste stappen om te komen tot meer bewustwording.

Factoren
Ondanks alle inspanningen van organisaties als Reddingsbrigade Nederland zijn er verdrinkingsongevallen te betreuren. Ook op locaties waar toezicht is. Daarbij spelen verschillende factoren een negatieve rol: kinderen die de basisschool verlaten zonder zwemdiploma, afname van het schoolzwemmen, afnemende motorische vaardigheden van kinderen, nieuwkomers die niet of nauwelijks hebben leren zwemmen, dalend zwembadbezoek. Zwemvaardigheid komt niet alleen voort uit het behalen van zwemdiploma's. Ook het op peil houden van het niveau door regelmatig te zwemmen en te oefenen heeft een positief effect op de zwemveiligheid. In dat verband moet het Zwemakkoord met de titel 'Nederland zwemt samen!' tot krachtige resultaten leiden. Reddingsbrigade Nederland, de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) versterken hiermee de onderlinge samenwerking om meer Nederlanders aan het zwemmen te krijgen.

Verantwoordelijkheid
Koen Breedveld, algemeen directeur van Reddingsbrigade Nederland, stelt:,,We hebben een hete zomer. Dat merken we helaas. Ik krijg nu meerdere keren per week melding van weer een verdrinking; in zee, in recreatieplassen, in rivieren, in zwembaden en in vijvers. Onnodig. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt primair bij de zwemmer zelf, of bij zijn of haar ouder. Maar klaarblijkelijk krijgen we dat verantwoordelijkheidsbesef onvoldoende tussen de oren. De initiatieven die we nemen zijn stuk voor stuk waardevol, maar er valt nog zoveel meer te winnen. En dat is nodig ook, anders zie ik het aantal verdrinkingen niet afnemen.''

Registratiesysteem
Reddingsbrigade Nederland registreert het aantal verdrinkingsongevallen niet; dat doen andere organisaties, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Reddingsbrigade Nederland heeft wel een registratiesysteem voor hulpverlening waarin de cijfers van lokale reddingsbrigades bijeenkomen. Bij de 3259 geregistreerde hulpverleningen waren 2880 personen betrokken en ging het om 53 reddingen (uit een levensbedreigende situatie). Het totaal wordt onderverdeeld naar: bader/zwemmer (106 hulpverleningen, 137 personen, 23 reddingen), dienstverlening (73, 122, 2), dier (31, 21, 1), kitesurfer (53, 51, 4), persoon aangebracht (104, 102, 1), persoon vermist (195, 186, 8), surfer (24, 25, 1), vaartuig (31, 57, 3), EHBO (2642, 2179, 10). Daarnaast wordt 'klein EHBO' geregistreerd; in de periode van 2 juli tot en met 5 augustus gaat het om een totaal van 1930 en evenzoveel personen.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld