Reddingsbrigade Nederland

Bijeenkomst voor officiële start proeftuinen maatschappelijke diensttijd

Vertegenwoordigers van de gehonoreerde proeftuinen in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT) en jongeren die meedachten dan wel meedoen, kwamen naar evenementenlocatie De Remise in Den Haag. Daar had maandag 17 september van 13.00 tot 17.30 uur de overkoepelende startbijeenkomst plaats. Onder de aanwezigen waren Sandra van Lohuizen en Marcel Jagersma, die als projectleiders verbonden zijn aan 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!', de pilot van Reddingsbrigade Nederland.

startbijeenkomst MDT
Het openingswoord werd gesproken door dagvoorzitter Marcel Bamberg. Voor een kort interview en het feestelijke officiële startmoment traden de staatssecretarissen Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan. Daarna maakten initiatiefnemers en andere betrokkenen van de proeftuinen kennis met elkaar en elkaars projecten. Daarvoor werd een twee uur durend interactief programma gefaciliteerd. Een plenaire afsluiting en een borrel maakten eveneens onderdeel uit van de meeting.
 
Energie
De projectleiders van 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!' werden vergezeld door Joshua, een jongere die al veel met zwemmen doet en belangstelling heeft voor de MDT. Er wordt met voldoening teruggekeken op de gelegenheid in rijksmonument De Remise. ,,In het algemeen kan worden gesteld, dat de opkomst goed was en de sfeer positief'', aldus Jagersma. ,,Het ministerie van VWS gaf er blijk van volop energie te hebben voor de maatschappelijke diensttijd. Veel organisaties zijn professionele subsidiegebruikers, maar alle moeten zich nu richten op jongeren binnen een sociaal netwerk. Reddingsbrigade Nederland heeft zo'n sociaal netwerk. Dat kon ik ook duidelijk maken bij het pitchen van ons project voor de staatssecretaris. In die twee minuten was aan te geven, dat wij onze eigen kracht kennen en konden voorbeelden worden gegeven. Hoe bereiken we de jongeren? Die vraag staat centraal. In vergelijking is het geruststellend om te zien hoe we nu op weg zijn.''
 
Experimenteren
ZonMw beoordeelde de subsidieaanvragen voor projectmatige invulling van de MDT, waaronder die van Reddingsbrigade Nederland. Deze organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, die dit werk deels aan een panel van jongeren en experts overliet, bericht: ,,In april startte ZonMw het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd met een eerste oproep voor het indienen van projectvoorstellen om te experimenteren met de maatschappelijke diensttijd. Op basis van de ervaringen en resultaten uit deze proeftuinen wordt het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd vormgegeven.''

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld