Reddingsbrigade Nederland

'Reddingsbrigade: ervaring voor het leven!' in steigers met Plan van Aanpak

De projectleiders van 'Reddingsbrigade: ervaring voor het leven!', Sandra van Lohuizen en Marcel Jagersma, schreven een Plan van Aanpak voor deze proeftuin in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Het geheel is verzonden naar de pilotbrigades en betrokken partners. Een aantal hoofdstukken is openbaar.

In het inleidend kader van het Plan van Aanpak staat: ,,Zwemmen is onderdeel van de cultuur in ons waterrijke land. Vele Nederlanders genieten met grote regelmaat en met veel plezier van zwemmen in zee, in plassen en in het zwembad of gaan varen. Alle leeftijden doen eraan mee. Naast lol, plezier en voldoening kan water echter ook gevaar inhouden en tot levensbedreigende situaties leiden. Nog altijd verdrinken er onnodig mensen omdat ze niet kunnen zwemmen of onvoldoende zwemvaardig zijn. Daarom leren wij kinderen op jonge leeftijd zwemmen.''

Toezicht
,,De maatschappelijke focus op (zwem)veiligheid maakt dat er door overheden en maatschappelijke organisaties in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de reddingsbrigade en haar vrijwilligers. Bij vele plassen, stranden en ander zwemwater wordt toezicht gehouden door lifeguards van de reddingbrigades. Evenementen maken eveneens veelvuldig gebruik van onze vrijwillige lifeguards voor toezicht, EHBO en logistiek. Als er zich ergens waterrampen voordoen, behoren de lifeguards van reddingsbrigades tot de eerstehulpverleners. De toenemende vraag naar ondersteuning zorgt echter ook voor een grote druk op lokale reddingsbrigades. Voor hen is het dan ook een kans om jongeren via de maatschappelijke diensttijd kennis te laten maken met het werk van de reddingsbrigade.''

Jongeren
,,We komen handen tekort, van met name jongeren die op deze terreinen iets voor de maatschappij willen betekenen. Ook jongeren met specifieke kennis over het runnen van een vereniging of het organiseren of aan de man brengen van activiteiten kunnen bij een brigade terecht voor hun maatschappelijke diensttijd. Behalve voor de maatschappij en de reddingsbrigade is het ook een kans voor de jongere zelf. Binnen een reddingsbrigade verricht je een maatschappelijk nuttige taak, ontwikkel je je als mens en als professional en maak je kennis met het werken in de veiligheidsketen. Voor deelnemende scholen en opleidingsinstituten is het een kans om jongeren die uitstromen uit een opleiding via deze route een mooie startkwalificatie op de arbeidsmarkt te kunnen bieden. Daarnaast kunnen ze op deze wijze hun kennis delen met het werkveld.''

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld