Reddingsbrigade Nederland

Onze regels

Vrijwilliger zijn bij een reddingsbrigade is prachtig. Je werkt nauw samen met veel anderen voor zaken die er echt toe doen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Daarom hebben we regels opgesteld.

Bij Reddingsbrigade Nederland geldt een Gedragscode, waarop het Tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) van toepasssing is. Zo gaan we met elkaar om. Neem als MDT'er kennis van dit document. Heb je er vragen over? Heb je moeite met hoe iemand zich naar jou toe gedraagt, en kom je daar met die persoon niet uit? Zeg het dan gerust! Je kunt altijd contact zoeken met een vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond of de VCP van de brigade waarbij je (via het MDT-traject) betrokken bent. En anders is er altijd nog de mogelijkheid om (anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF via 0900-2025590 en/of centrumveiligsport@nocnsf.nl. Het CVSN is zeven dagen per week 24 uur bereikbaar. NOC*NSF heeft VCP's in regio's aangesteld voor (sport)organisaties.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld