Reddingsbrigade Nederland

Maatschappelijke diensttijd jongeren in februari 2020 officieel van start

De maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren, een afspraak in het regeerakkoord, gaat in februari 2020 officieel van start. Sinds de zomer van 2018 zijn door heel Nederland 75 MDT-projecten binnen de pilotfase opgezet, waarvoor tot nu toe bijna 10.000 jongeren zijn geworven. 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!', een van die 'proeftuinen', heeft tot nu toe bijna 150 MDT'ers opgeleverd.

Op basis van de praktijkervaringen en resultaten van deze proeftuinen, en in overleg met onder meer jongeren, (vrijwilligers)organisaties en gemeenten, zijn kaders geschetst om de maatschappelijke diensttijd zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren en organisaties. De maatschappelijke diensttijd zal een vrijwillig karakter kennen en gericht zijn op jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat zij minimaal 80 uur aan MDT besteden binnen een periode van zes maanden. Deze kaders gelden voor alle nieuwe projecten die vanaf februari 2020 worden gestart.
 
Ontdekkingsreis
De maatschappelijke diensttijd moet een combinatie bieden van maatschappelijke impact door jongeren, talentontwikkeling bij jongeren en ontmoeting tussen jongeren en anderen, met name tussen jongeren met verschillende achtergronden. Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III, stelt: ,,De maatschappelijke diensttijd kun je zien als een soort ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.''
 
Reddingsbrigade
Tot nu toe werkt jongerenwerving voor MDT via school of opleiding het best: 38 procent van de deelnemers startte vanuit die basis. Jongeren noemen als belangrijkste motivatie om mee te doen dat ze anderen willen helpen en daarvoor erkenning krijgen. Ze willen vaardigheden ontwikkelen en zinvol werk doen, hun leven weer op de rit krijgen, grip krijgen op baan of studiekeuze, en de kans op succes daarin vergroten. Deze resultaten komen overeen met het succesvolle project van Reddingsbrigade Nederland. Bij een reddingsbrigade kunnen jongeren zich op veel vlakken ontwikkelen en kunnen zij belangrijke vaardigheden leren. Het EHBO-diploma is te behalen, maar het gaat ook om: opgeleid worden om toezicht te houden in het zwembad, op het strand of bij een evenement; en om opgeleid worden om instructeur te worden en anderen op te leiden.
 
Certificaat
Samen met jongeren, gemeenten, werkgevers, (maatschappelijke) organisaties en scholen wordt in de komende periode in de praktijk verkend of er een landelijk certificaat kan komen. Daarmee zouden de vaardigheden en de kennis die jongeren ontwikkelen tijdens hun maatschappelijke diensttijd op een heldere manier gewaardeerd worden. Een financiële vergoeding wordt in de praktijk van de proeftuinen gezien als de minst motiverende beloning. Voor sommige jongeren kan het wel een noodzakelijke randvoorwaarde zijn, omdat ze in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Om de maatschappelijke diensttijd ook voor deze jongeren toegankelijk te houden, zal daarmee rekening gehouden worden bij de verdere uitwerking.
 
Meer informatie (van de Rijksoverheid) staat hier.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld