Reddingsbrigade Nederland

Documentaire over hulp MDT'ers aan statushouders richting zwemdiploma A

Statushouders die zwemles krijgen van jongeren in maatschappelijke diensttijd (MDT), op weg naar Nationaal Zwemdiploma A. Van dat traject in Dordrecht is een inspirerende documentaire gemaakt: 'Sprong in het diepe'. Deze productie kwam tot stand op initiatief en in opdracht van Sandra van Lohuizen, projectleider van 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!', het MDT-pilotproject van Reddingsbrigade Nederland.

In Dordrecht hebben de pilotprojecten voor MDT contact met elkaar. Het project van jongerenwerkorganisatie R-Newt richt zich daar op jongeren die mensen begeleiden bij het vinden van hun plek in Nederland. Het project van Reddingsbrigade Nederland biedt iets waarvan de doelgroep van R-Newt graag gebruikmaakt. Uit samenwerking ontstond het nieuwe project ZwemSOS (Samen op Survival). R-Newt mobiliseerde hiervoor statushouders die niet alleen inburgeren en kennismaken met de Nederlandse taal, cultuur, omgangsvormen en activiteiten, maar die hiermee in aanraking willen komen bij het leren zwemmen. De Dordtse Reddingsbrigade (DRB) leverde acht MDT’ers voor ZwemSOS en leidde zes MDT’ers van R-Newt op. Van Lohuizen: ,,Wat begon als een probeersel van beide kanten voor een kleine groep statushouders, werd in mei binnen enkele weken een geweldig traject voor 65 statushouders.''
 
Watervrij
De deelnemende statushouders lieten op 25 juni bij een spectaculaire 'speelronde' zien 'watervrij' te zijn én de acht basiselementen van het voortraject richting zwemdiploma A te beheersen: te water gaan, onder water, draaien, drijven, watertrappen, voortbewegen, ademhalen, survival. Vijf van hen waren al snel zover dat ze op 8 juli zwemdiploma A haalden in het zwembad van Optisport Sportboulevard Dordrecht. Het eerste resultaat van ZwemSOS motiveerde de andere statushouders om dit ook te bereiken. Op 22 juli startte een periode van zes weken waarin met de overige deelnemers enkele keren per week werd gezwommen. Zodat ook zij (na de zomervakantie) hun A-diploma zouden kunnen halen. Een groot aantal van de initiële kandidaten zwom op 27 augustus succesvol af. Aansluitend had de afronding van het project plaats met de feestelijke diploma-uitreiking. Voor deze speciale avond was de lokale politiek uitgenodigd en verzorgden de statushouders hapjes uit hun land van herkomst.

Reacties
,,De reacties van de statushouders en van onze MDT-jongeren waren overweldigend'', stelt Van Lohuizen. ,,Menig statushouder kwam met vrienden en familieleden aan, die ook graag willen leren zwemmen. Ze vonden deze aanpak en de opzet fantastisch, en ze genoten van iets dat wel heel erg Nederlands is. De jongeren vinden het leerzaam, leuk en heel erg zinvol. Zij volgden een MDT-traject in hun opleiding tot instructeur en/of trainer, en konden zo ook nieuwe activiteiten oppakken. Activiteiten, die tot nu toe niet werden gedaan, omdat er onvoldoende water beschikbaar was, er al jarenlang wachtlijsten zijn voor vooral minder draagkrachtige ouders voor het diplomazwemmen en er te weinig goed opgeleid kader beschikbaar is om de lessen te verzorgen. Dankzij de MDT-budgetten kon er drie keer per week water worden gehuurd, dat vrijkwam vanwege de vakantie. Dit geeft echt voldoening. We hebben laten zien dat door dit soort initiatieven inburgering en het bereiken van nieuwe doelgroepen mogelijk zijn.''
 
Documentaire
Het unieke karakter van dit project verdiende het volgens Van Lohuizen om te worden gedocumenteerd. Met als doel het belang laten zien van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren én van leren zwemmen. ,,Het Ministerie van VWS wil dat jongeren tussen hun 14de en 27ste levensjaar een maatschappelijke diensttijd doen, waarin ze op een of andere wijze iets doen wat nuttig is voor de maatschappij, maar ook wat bij henzelf past. De maatschappelijke diensttijd is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij allerlei taken kunnen worden gedaan binnen bestaande organisaties die maatschappelijk relevant werk doen. Maar er kunnen ook nieuwe dingen gedaan worden in samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Het project met de statushouders is een geweldig voorbeeld van een succesvol MDT-traject, waarin partijen die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen, elkaar hebben gevonden en er een succes van maken voor alle betrokkenen. Dankzij het MDT-budget en de goede samenwerking tussen groepen die elkaar niet kenden, is deze uiterst zinvolle activiteit mogelijk gemaakt. Dat heeft tevreden gezichten bij alle betrokkenen opgeleverd en maakt duidelijk dat jongeren dit zeer zinvol vinden. Maar er is nog een conclusie: leren zwemmen is een geweldige inburgerings- en burgerschapsactiviteit, want er is een concreet en relevant doel, leren zwemmen, en alle aspecten van met elkaar samen verdergaan komen aan bod en moeten worden ingevuld.''

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld