Reddingsbrigade Nederland

Dialoogmeeting leidt tot aanscherping ontwerp maatschappelijke diensttijd

Het pilotproject 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!' was vertegenwoordigd bij de tweede dialoogbijeenkomst in het kader van het Programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Voor maandag 4 februari werden projectleiders van de 41 proeftuinen uit de eerste subsidieronde uitgenodigd. Namens Reddingsbrigade Nederland waren projectleider Sandra van Lohuizen en projectgroepslid Nathalie van Hillo in Utrecht present.

MDTTijdens de voorgaande meeting, op 12 november 2018, werd stilgestaan bij de werkzame elementen voor MDT. Bij deze gelegenheid zijn de deelnemers meegenomen in het ontwerp van MDT, met als doel dat verder aan te scherpen. Zij kregen alle ruimte om de ervaringen van de afgelopen maanden te delen en de uitdagingen te verwoorden.
 
Doelgroepen
Het ochtendprogramma bestond uit een presentatie van de bevindingen tot nu toe uit het begeleidend onderzoek van de bureaus Rebel, Kennisland en Significant. Daarnaast stond het segmentatiemodel centraal, waarin geprobeerd is de potentiële doelgroepen van MDT te beschrijven. Daartoe behoren de zogenaamde 'bijdragers', 'opklimmers' en 'teruggevers'. In het middagprogramma is onder meer concreet aan de slag gegaan met de belangrijkste doelgroep voor de proeftuin van Reddingsbrigade Nederland: de teruggevers. Dat zijn mensen die een goede opleiding hebben genoten en hun doelen behalen, waardoor zij ruimte hebben om anderen te helpen en graag iets willen terugdoen. Bij de uitwisseling van ervaringen, tussen de projectleiders (en hun introducés) onderling en met het kernteam MDT, kwamen werkzame elementen naar voren op het gebied van werving, matching, begeleiding, erkenning en vervolgstappen. Deze elementen zijn geprioriteerd.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld