Reddingsbrigade Nederland

Notariële schenking

Hoe regelt u een notariële schenking?

 1. Download het formulier voor de notariële akte (rechts op deze pagina).
 2. Druk de akte af (liefst in kleur).
 3. Vul de volmacht volledig in en onderteken deze (indien van toepassing samen met uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner).
 4. Stuurt de volmacht samen met een kopie van uw identiteitskaart/paspoort/rijbewijs naar Reddingsbrigade Nederland (zie onderstaand adres).
 5. Reddingsbrigade Nederland controleert de papieren en stuurt ze naar Schenkservice te Zeist, die vervolgens de akte van schenking zal laten opmaken en passeren.
 6. Na het passeren van de akte van schenking, ontvangt u een afschrift van deze akte.
 7. Met deze akte kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn.

Alle giften en donaties aan Reddingsbrigade Nederland zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat Reddingsbrigade Nederland een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status heeft. Maar eenmalige giften en periodieke giften (schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld.

Eenmalige giften of periodieke giften?

Voor eenmalige giften is de aftrekbaarheid als volgt geregeld:

 • Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. Voor een gezin met een modaal inkomen van  € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar

Er is ook een methode waardoor uw gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht uw inkomen of de hoogte van de gift. Dit is mogelijk door uw gift vast te leggen in een notariële akte. Voor deze donaties, ook wel periodieke giften genoemd, is de aftrekbaarheid als volgt geregeld:

 • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen, als deze vastgelegd zijn in een notariële akte. De looptijd van deze moet minimaal 5 jaar zijn, waarbij u minimaal 1x per jaar betaalt. Hier is dus geen sprake van een minimum  of maximumbedrag van uw aftrek!

Grote financiële voordelen

Het schenken via notariële akte heeft dus grote financiële voordelen: u kunt meer geven voor hetzelfde geld. Reddingsbrigade Nederland regelt voor u de notaris. Vanaf een schenking van minimaal € 150,- per jaar nemen wij de kosten van het opmaken van de notariële akte voor onze rekening.

Hoe werkt het met betalingen?

Het bedrag dat is afgesloten in de akte, geldt per kalenderjaar. De belastingdienst heeft vastgesteld dat de looptijd van de akte minimaal 5 kalenderjaren is. Als u in een bepaald kalenderjaar een akte afsluit, dan moet u het volledige jaarbedrag voor het eind vanhet betreffende kalenderjaar betalen. Het is daarom eenvoudiger om de betaling met een doorlopende machtiging te laten plaatsvinden. Wij zorgen ervoor dat het bedrag op tijd geïncasseerd wordt (vanzelfsprekend in de termijnen  die u op de akte heeft aangegeven). Zo heeft u er verder geen omkijken naar.

Let op!

 • Heeft u een akte voor Reddingsbrigade Nederland dan moeten de overige giften aan andere goede doelen samen weer opnieuw aan de grens van 1% voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen.
 • Het is belangrijk dat u pas bedragen gaat overmaken als de akte is gepasseerd. Indien u bedragen overmaakt voordat de akte is gepasseerd, bestaat de kans dat dit bedrag niet volledig aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting.

Reddingsbrigade Nederland, Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden

 

Downloads

Schenkingsakte

Schenkingsakte

PDF | 0,43MB