Reddingsbrigade Nederland

Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting als tussen 1 en 10 procent van het bruto inkomen wordt geschonken. Daarvoor mogen alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar worden opgeteld. Voor een gezin met een modaal inkomen van  € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen € 330 en € 3.300 per jaar. Meer of minder doneren betekent: niet aftrekbaar.

Een gift is ook vast te leggen in een notariële akte, en is in dat geval altijd fiscaal aftrekbaar; ongeacht het inkomen of de hoogte van de gift.

Via onderstaande pagina kunt u een eenmalige donatie aan ons overmaken