Reddingsbrigade Nederland

Ondersteun Reddingsbrigade Nederland!

Reddingsbrigade Nederland, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die afhankelijk is van financiële ondersteuning door derden. Financieel ondersteunen kan op diverse manieren.

Omdat Reddingsbrigade Nederland een ANBI-status heeft, zijn alle donaties en giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Eenmalige en periodieke giften (notariële schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld.

WORD DONATEUR!